Cardiology Innovations Days

14-15 maja 2019 | Wrocław
Hackathon
w dziedzinie innowacji kardiologicznych
Warsztaty

Międzynarodowe
konferencje
Maj 2019
14
maja
Cardiology Innovation Hackathon
Finals 2019
 
14 maja
Cardiology Innovations Hackathon to konkurs kreowania innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologię IT dla współczesnej kardiologii, usprawniających pracę lekarzy oraz wspierających życie zarówno pacjentów z chorobami układu krążenia jak i ich bliskich.
Cardio-pulmonary
reflex control – an intriguing territory where physiology meets cardiology
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA | WARSZTATY
14-15 maja
Międzynarodowa konferencja będąca doskonałą okazją do omówienia innowacji fizjologicznych i kardiologicznych w interdyscyplinarnym zespole naukowców.
Warsztaty
Szybki dostęp do rynku UE dla innowacyjnych rozwiązań medycznych - pokonywanie przeszkód / wyzwań regulacyjnych
6 czerwca
zespoły Start-up, menedżerowie ryzyka, zespoły Venture Capital, menedżerowie produktów, menedżerowie ds. regulacji, architekci oprogramowania, przedstawiciele ds. jakości, programiści
6
czerwca
Heart Failure
opTIMISM
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
14-15 maja
Międzynarodowa konferencja dedykowana pacjentom z chorobą niewydolności serca w kontekście zastosowania w praktyce innowacyjnych terapii oraz sposobów monitorowania chorych i analizy pozyskiwanych danych.

Wideorelacja 2018

Cardiology Innovations Days to wyjątkowa okazja, by porozmawiać o innowacjach w gronie europejskich ekspertów. Zapraszamy wszystkich lekarzy zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi w codziennej praktyce lekarskiej. Szczególne zaproszenie kierujemy do kadr zarządzających szpitali, kierownictw centrów telemedycznych, pracowni hemodynamiki, elektrofizjologii i obrazowania. Zapraszamy także inżynierów, biotechnologów, naukowców i partnerów branżowych, którzy będą mogli przedstawić własne osiągnięcia, a także poznać realne potrzeby i oczekiwania lekarzy praktyków.

Eksperci 2018

prof. Stefan Anker
prof. Waldemar Banasiak
Paweł Bochniarz
prof. Roberto Corti
dr Iwona Cymerman
dr Marek Dziubiński
prof. Mirosław Dziuk
prof. Piotr Jankowski
prof. Zbigniew Kalarus
prof. Friedrich Köhler
dr Łukasz Kozera
prof. Donata Kurpas
prof. Maciej Kurpisz
prof. Jacek Legutko
prof. Piotr Lipiec
prof. Piotr Ponikowski
prof. Giuseppe M.C. Rosano
dr Agnieszka Siennicka
Dr Adam Sokal
prof. Janina Stępińska
dr Dominik Strapagiel
Adrian Szulczyński
prof. Beata Średniawa
prof. Adam Witkowski

Prof. Massimo Piepoli

Chief of the Heart Failure Unit,
Cardiology Department – Guglielmo da Saliceto Polichirurgico Hospital
Chair of the Clinical Science Section of the Heart Failure Association
Editor in Chief of the European Journal of Preventive Cardiology

14 maja, g. 17:30

Visceral feedbacks (patho)physiology
in health and heart failure

 

15 maja, g. 9:50

Reflexes from the peripheral muscle

Wykłady w ramach programu Visiting Professors mają charakter otwarty,
liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń na adres:
physiomeetscardio@cardiologyinnovations.com

Prof. Mandeep R. Mehra

The William Harvey Distinguished Chair in Advanced Cardiovascular Medicine
Executive Director, Center for Advanced Heart Disease
Professor of Medicine, Harvard Medical School, Boston

14 maja, g. 17:30

Advances in Advanced Heart Disease

 

15 maja, g. 9:50

Mechanical circulatory support: 2019 state of the art
Honorary patronage/Patronat Honorowy
Golden sponsor/Złoty sponsor
Silver sponsor/Srebrny sponsor
Sponsors
Media patronage/Patronat Medialny